Publicerad 15 november 2021

Mag- och tarmsjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och nationellt vårdprogram för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt nationellt vårdprogram för levercirros

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård