Publicerad 15 november 2021

Mag- och tarmsjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt levercirros

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022. Remisserna är nu under bearbetning.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för vuxna med IBD

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram IBD (PDF) Pdf, 500 kB.

Nationellt vårdprogram för vuxna med IBD

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram IBD (PDF) Pdf, 500 kB.

Levercirros

Nationellt vårdprogram för levercirros

Konsekvensbeskrivning vårdprogram levercirros (PDF) Pdf, 337 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård