Publicerad 15 november 2021

Nervsystemets sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA del 2
samt delar av del 1

Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård

Remiss vårdförlopp stroke och TIA del 1, revidering (PDF) Pdf, 1 MB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 24 kB.

Ingen konsekvensbeskrivning finns då detta är ett reviderat vårdförlopp.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss stroke och TIA del 1

Lämna remissvar senast 15 februari.

Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering

Remiss vårdförlopp stroke och TIA del 2 (PDF) Pdf, 2 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp stroke och TIA del 2 (PDF) Pdf, 315 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 25 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss stroke och TIA del 2

Lämna remissvar senast 15 februari.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård