Publicerad 15 september 2021

Ögonsjukdomar

Riktlinjer för icke arteritisk ischemisk optikusneuropati, orbitala och periorbitala infektioner, bakteriell endoftalmit, katarakt och periorbital nekrotiserande fasciit

Katarakt

Det pågår ett pilotprojekt för att testa ett nytt sätt att svara på remisser. För att svara på remissen, klicka på länken nedan:

Remiss riktlinje för handläggning av katarakt

Du som har behov av det kan även ladda ner remissen i pdf-format:

Remiss riktlinje för handläggning av katarakt (PDF) Pdf, 373 kB.

Lämna remissvar senast 15 november.

Bakteriell endoftalmit

Det pågår ett pilotprojekt för att testa ett nytt sätt att svara på remisser. För att svara på remissen, klicka på länken nedan:

Remiss riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit

Du som har behov av det kan även ladda ner remissen i pdf-format:

Remiss riktlinje för handläggning av bakteriell endoftalmit (PDF) Pdf, 241 kB.

Lämna remissvar senast 15 november.

Icke arteritisk ischemisk optikusneuropati (NAION)

Remiss riktlinje NAION (PDF) Pdf, 929 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje NAION (PDF) Pdf, 789 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss riktlinje NAION

Lämna remissvar senast 15 november.

Orbitala och periorbitala infektioner

Remiss riktlinje orbitala och periorbitala infektioner (PDF) Pdf, 325 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje orbitala och periorbitala infektioner (PDF) Pdf, 225 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss riktlinje orbitala och periobitala infektioner

Lämna remissvar senast 15 november.

Periorbital nekrotiserande fasciit

Remiss riktlinje periorbital nekrotiserande fasciit (PDF) Pdf, 800 kB.

Konsekvensbeskrivning riktlinje periorbital nekrotiserande fasciit (PDF) Pdf, 770 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss riktlinje periorbital nekrotiserande fasciit

Lämna remissvar senast 15 november.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård