Publicerad 15 november 2021

Ögonsjukdomar

Riktlinjer för handläggning av retinal venocklusion, våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD), merkelcellscancer i ögonregionen samt periokulär talgkörtelcancer

Merkelcellscancer i ögonregionen

Remiss vårdriktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen (PDF) Pdf, 299 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för handläggning av merkelcellscancer i ögonregionen (PDF) Pdf, 206 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss vårdriktlinje merkelcellscancer i ögonregionen

Lämna remissvar senast 15 februari.

Periokulär talgkörtelcancer

Remiss vårdriktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer (PDF) Pdf, 886 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för handläggning av periokulär talgkörtelcancer (PDF) Pdf, 766 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss vårdriktlinje periokulär talgkörtelcancer

Lämna remissvar senast 15 februari.

Retinal venocklusion

Remiss vårdriktlinje för handläggning av retinal venocklusion (PDF) Pdf, 848 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för handläggning av retinal venocklusion (PDF) Pdf, 801 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss vårdriktlinje retinal venocklusion

Lämna remissvar senast 15 februari.

Våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Remiss vårdriktlinje handläggning av våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) (PDF) Pdf, 442 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje handläggning av våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) (PDF) Pdf, 352 kB.

Stöddokument för insamling av synpunkter (Word) Word, 212 kB.

Svara på remissen via länken nedan:

Svara på remiss vårdriktlinje våt AMD

Lämna remissvar senast 15 februari.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård