Publicerad 19 april 2022

Cancersjukdomar

Nya och reviderade nationella vårdprogram och Min vårdplan cancer

Nya kunskapsstöd

  • Patientinformation till Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer
  • Patientinformation till Min vårdplan utredning av misstänkt cancer – cancer utan känd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom

Reviderade kunskapsstöd

  • Nationellt vårdprogram njurcancer
  • Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention
  • Standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Lämna remissvar senast 14 juni.

Ladda ner och svara på remisserna på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård