Publicerad 19 april 2022

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Uppföljning av vuxna patienter som vårdats på intensivvårdsavdelning

Svara på remiss

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård