Publicerad 15 november 2021

Äldres hälsa

Palliativ vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp för palliativ vård (PDF) Pdf, 248 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård