Publicerad 19 juli 2021

Cancersjukdomar

Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar

  • Gynekologiska sarkom – bilaga till nationellt vårdprogram för buksarkom
  • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
  • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Sista datum för remissvar var 15 november 2021. Remisserna är nu under bearbetning.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård