Publicerad 19 juli 2021

Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom samt nationella vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom och epitelial äggstockscancer

Sista datum för remissvar var 15 juni 2021. Remisserna är nu under bearbetning.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård