Publicerad 15 november 2021

Endokrina sjukdomar

Diabetes med hög risk för fotsår

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår (PDF) Pdf, 237 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård