Publicerad 15 november 2021

Hjärt- och kärlsjukdomar

Venös sjukdom i benen – varicer och bensår

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022. Remisserna är nu under bearbetning.

Venös sjukdom i benen – varicer och bensår

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram venös sjukdom i benen – varicer och bensår (PDF) Pdf, 309 kB.

Nationellt vårdprogram

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram venös sjukdom i benen – varicer och bensår (PDF) Pdf, 309 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård