Publicerad 15 november 2021

Infektionssjukdomar

Hepatit C

Nationell elimineringsplan – plan för eliminering av hepatit C.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning nationell elimineringsplan hepatit C (PDF) Pdf, 280 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård