Publicerad 15 september 2021

Kvinnosjukdomar och förlossning

Fosterdiagnostik

Kartläggning och rekommendation.

Sista datum för remissvar var 15 november 2021. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning fosterdiagnostik kartläggning och rekommendation (PDF) Pdf, 232 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård