Publicerad 15 november 2021

Mag- och tarmsjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt levercirros

Remisser

Nationella vårdprogram med sista datum för remissvar 15 februari 2022. Remisserna är nu under bearbetning.

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram för vuxna med IBD (PDF) Pdf, 500 kB.

Levercirros

Konsekvensbeskrivning vårdprogram levercirros (PDF) Pdf, 337 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård