Publicerad 15 november 2021

Nervsystemets sjukdomar

Epilepsi samt stroke och TIA

Remisserna är nu under bearbetning.

Epilepsi

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista datum för remissvar var 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp epilepsi (PDF) Pdf, 310 kB.

Körkort vid stroke och TIA

Vårdriktlinje.

Sista datum för remissvar var 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp körkort vid stroke och TIA (PDF) Pdf, 753 kB.

Stroke och TIA del 1, tidiga insatser och vård

Reviderat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022.

Ingen konsekvensbeskrivning finns då detta är ett reviderat vårdförlopp.

Stroke och TIA del 2, fortsatt vård och rehabilitering

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp stroke och TIA del 2 (PDF) Pdf, 315 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård