Publicerad 15 september 2021

Öron-, näs- och halssjukdomar

Grav hörselnedsättning

Remisserna är under bearbetning.

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista svarsdatum var 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp för obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (PDF) Pdf, 296 kB.

Grav hörselnedsättning

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Sista svarsdatum var 15 februari 2022.

Konsekvensbeskrivning grav hörselnedsättning (PDF) Pdf, 205 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård