Publicerad 15 september 2021

Psykisk hälsa

Schizofreni – fortsatt vård och stöd

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Remissen är nu under bearbetning. Sista datum för remissvar var 15 november 2021. 

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp schizofreni (PDF) Pdf, 420 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård