Publicerad 15 september 2021

Psykisk hälsa

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni – fortsatt vård och stöd

Remiss vårdförlopp schizofreni (PDF) Pdf, 930 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp schizofreni (PDF) Pdf, 420 kB.

Sista datum för remissvar var 15 november 2021. Remissen är nu under bearbetning.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård