Publicerad 15 september 2021

Rörelseorganens sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för knäledsartros

Remiss vårdförlopp knäledsartros (PDF) Pdf, 709 kB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp knäledsartros (PDF) Pdf, 214 kB.

Sista datum för remissvar var 15 november 2021. Remisserna är nu under bearbetning.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård