Publicerad 15 november 2021

Sällsynta sjukdomar

Prader-Willis syndrom samt 22q11-deletionssyndrom

Remisserna är nu under bearbetning.

Prader-Willis syndrom

Nationellt vårdprogram.

Sista datum för remissvar var 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram för Prader-Willis syndrom (PDF) Pdf, 817 kB.

22q11-deletionssyndrom

Nationellt vårdprogram.

Sista datum för remissvar var 15 februari 2022.

Konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram för 22q11-deletionssyndrom (PDF) Pdf, 197 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård