Publicerad 15 september 2021

Vårdhygien

Vårdhygieniskt arbete

Vägledning.

Sista datum för remissvar var 15 november 2021. Remissen är nu under bearbetning.

Konsekvensbeskrivning vägledning för vårdhygieniskt arbete (PDF) Pdf, 155 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård