29 september 2023 kl. 09.00-12.00

Implementering av vårdförlopp inom äldres hälsa och palliativ vård

Digitalt seminarium om implementering av vårdförloppen för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt palliativ vård.

Anmäl dig

Innehåll

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa och palliativ vård har tagit fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för:

  • kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
  • palliativ vård.

NPO välkomnar regionala och lokala representanter till ett seminarium för att utbyta erfarenheter och goda exempel kring implementering av vårdförloppen, samt för att fånga upp utmaningar och angelägna områden för fortsatt arbete.

Målgrupp

Representanter från regionala och lokala programområden samt regionala och lokala arbetsgrupper för äldres hälsa och palliativ vård, eller motsvarande regional eller lokal gruppering som arbetar med implementering av vårdförloppen.

Arrangör

Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård

Medverkande

NPO äldres hälsa och palliativ vård samt nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård.

Program

  1. Välkomna
    Anne Ekdahl, ordförande i NPO äldres hälsa och palliativ vård
  2. Inledning
    Ursula Scheibling, ordförande i NAG palliativ vård, samt Madelene Johanzon, ordförande i NAG kognitiv svikt
  3. Presentationer och exempel från regioner
  4. Gemensam diskussion och avslut

Möteslänk

Möteslänk skickas ut via e-post någon dag innan seminariet.

Se i efterhand

Seminariet kommer inte att spelas in och går alltså inte att se i efterhand.

Läs vidare

Frågor

Annika Friberg, processledare NPO äldres hälsa och palliativ vård

annika.friberg@regionorebrolan.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.