30 november 2023 kl. 13.00-15.00

Implementering av vårdförlopp smärta – långvarig hos vuxna

Digitalt seminarium om implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för långvarig smärta hos vuxna.

Innehåll

Goda exempel och dialog om införandet av vårdförloppet.

Anmälan och möteslänk

Information kommer.

Målgrupp

Vårdpersonal, beslutsfattare, patienter och andra intressenter.

Arrangör

Nationell arbetsgrupp (NAG) smärta

Medverkande

  • Gunilla Stenberg, fysioterapeut, Norra sjukvårdsregionen
  • Louise Samson, läkare, Västra sjukvårdsregionen
  • Marcelo Rivano, psykolog, Södra sjukvårdsregionen
  • Katharina Jansson, patientföreträdare
  • Gunilla Göran, patientföreträdare

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras inom två veckor efteråt på den här sidan:

Vårdförlopp smärta – långvarig hos vuxna

Läs vidare

Frågor

Anna Lagerkvist, processledare NAG smärta

anna.lagerkvist@skane.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.