20 juni 2022 till 22 juni 2022 kl. 13.00-14.30

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 20 juni – 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats

Innehåll

Lägre anmälningsavgift för deltagare från Sverige

Observera att alla som anmäler sig från Sverige kan använda en särskild kod för att få en lägre anmälningsavgift.

Så anmäler du dig

Camp Sweden 20 juni – en mötesplats för svenska deltagare

Camp Sweden arrangeras under den första konferensdagen den 20 juni, och syftar till att vi tillsammans stärker arbetet med flera viktiga frågor inom hälsa, vård och omsorg. Hur kan vi ytterligare stärka ett ”vi” i arbetet och bli mer förberedda på att möta morgondagens frågor?

Camp Sweden

Påverka innehållet – skicka in egna diskussionsfrågor redan idag

Under Camp Sweden finns också möjlighet att föreslå egna diskussionsfrågor, för det som kallas en ”pitchfestival” på eftermiddagen. Det är ett bra tillfälle att lyfta frågor som är extra viktiga för just ert arbete. Alla kan bidra under förmiddagen på Camp Sweden, men också i förväg. Använd formuläret för att skicka in frågor som du tycker är viktiga att få prata om, få synpunkter på eller komma vidare i.

Anmälningsformulär för diskussionsfrågor

70 programpunkter, 110 föreläsare under två dagar, 21 och 22 juni

Programmet för International Forum i Göteborg i juni innehåller flera mycket intressanta ämnen och föreläsare. Konferensen är den första i fysisk form på över två år och innebär en unik möjlighet att ta del av ny kunskap i frågor som är av betydelse för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i Sverige. Du kan gå in på konferensens svenska webbplats och ta hjälp av olika temaspår för att sortera innehåll. Det finns också vägledning för vilka seminarier som passar bra för den som är ny i förbättringsarbete, för den som har längre erfarenhet samt för den som leder eller har ansvar för utvecklings- och förbättringsarbete.

Mer om temaspår och seminarier

Allmänt om konferensen och vägledning för olika typer av erfarenhet

International Improvement Science Symposium 20 juni

Konferensen International Forum erbjuder en särskild dag för forskning inom förbättringsområdet: International Improvement Science Symposium. Det är under samma dag som Camp Sweden. Under dagen presenteras och diskuteras hur de senaste innovationerna inom vetenskaplig metodik kan användas för att komma till nytta för patienter och brukare. Frågor, forskning och exempel presenteras inom fyra områden:

  • Vad har vi lärt oss av pandemin?
  • Förflyttningen av vård till hemmet
  • Samskapande och personligt anpassad hälsa
  • Att använda förbättringsvetenskap på digitaliserad hälsa

Fram till 19 april kan abstracts lämnas in.

International Improvement Science Symposium