28 september 2023 kl. 12.00-13.00

Samverkande sjukvård i hemmet

Presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig. Klicka på länken nedan vid tiden för seminariet.

Till seminariet

Välkommen till en presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso- och sjukvård inom primärvården. Kunskapsstödet omfattar rekommendationer för både regioner och kommuner.

Information om kunskapsstödet finns här:

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Innehåll

  • Presentation av kunskapsstödet.
  • Genomgång av checklistor för dig som arbetar i den dagliga patientnära vården, och för chefer som skapar förutsättningar för den samverkande hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet ger exempel på hur uppföljning kan ske lokalt.
  • Samtal med Socialstyrelsen om beröringspunkterna mellan det nya kunskapsstödet och Socialstyrelsens nyligen publicerade "Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård i hemmet – personcentrerad vård och rehabilitering".

Målgrupp

Medarbetare och chefer i kommunal och regional primärvård.

Arrangör

Nationellt primärvårdsråd

Nationell arbetsgrupp (NAG) medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Medverkande

  • Petra Vogt, ordförande nationellt primärvårdsråd
  • Ulrika Stefansson, ordförande NAG medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
  • Jonas Hamfors, specialistläkare allmänmedicin, verksamhetschef vårdcentralen Lunden i Malmö
  • Annika Roman, förvaltningschef Vård och omsorg, Örebro kommun
  • Ann-Christine Baar, seniorrepresentant
  • Anna Netterheim, utredare Socialstyrelsen
  • Elisabeth Lagerkrans, utredare Socialstyrelsen

Möteslänk

Möteslänk skickas ut den 27 september.

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras inom två veckor efteråt på den här sidan:

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.