14 mars 2024 kl. 14.00-15.30

Smärta, långvarig hos barn

Digitalt seminarium om det nationella vårdprogrammet för långvarig smärta hos barn och ungdomar.

Anmäl dig

Innehåll

Mål och syfte med vårdprogrammet utifrån patientens, närståendes och vårdgivarens perspektiv samt resonemang om implementering och konsekvenser.

Målgrupp

  • Verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare som är delaktiga i införande och verksamhetsutveckling
  • Hälso- och sjukvårdspersonal som möter barn med långvarig smärta
  • Patienter och närstående

Arrangör

Nationellt programområde (NPO) barns och ungdomars hälsa

Medverkande

Nationell arbetsgrupp (NAG) långvarig smärta hos barn och ungdomar

Möteslänk

Möteslänk skickas ut ett par dagar innan seminariet.

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras senast två veckor efteråt på den här sidan:

Vårdprogram smärta, långvarig hos barn och ungdomar

Läs vidare

Frågor

Martina Larsson, processledare NPO barns och ungdomars hälsa

martina.s.larsson@rjl.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.