12 oktober 2023 kl. 13.00-16.00

Vårdförlopp depression hos vuxna

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig. Klicka på länken nedan vid tiden för mötet.

Till seminariet

Innehåll

Seminariet innehållet en presentation av vårdförloppet, som omfattar vuxna patienter med depression som handläggs i primärvård samt eventuell övergång till specialiserad psykiatrisk vård. Det beskriver en strukturerad och effektiv bedömning, behandling och uppföljning för patienter med depression. Tanken är att patienter med depression ska få snabb och god vård för sin depression.

Dagordning

Tid

Huvudpunkt

Delpunkt

13.00–14 .00


Bättre vård för depression

Introduktion av vårdförloppetArbetsgruppenPatientresan och brukarperspektivet

14.00–15.00

Hot topics

KonsultationsmodellerKommunens perspektivStegvis vårdSamverkan

15.00–15.45

Uppföljning och implementering

Uppföljning via skattning av symtomBlir det bättre? – indikatorer för uppföljningFrån plan till verklighet – implementering

15.45–16.00

Avslutande reflektioner


Målgrupp

  • Alla som möter vuxna personer med nedstämdhet och depression inom regional och kommunal verksamhet
  • Brukare av vård och insatser
  • Övriga intresserade

Arrangör

Nationell arbetsgrupp (NAG) depression och ångestsyndrom

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras på den här sidan inom fyra veckor:

Vårdförlopp depression

Läs vidare

Frågor

Elna Persson, processledare NPO psykisk hälsa

rs.npo.ph@vgregion.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.