27 september 2023 kl. 14.00-15.00

Vårdförlopp kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Till seminariet

Anmälan

Anmälan behövs inte, du klickar på länken vid tiden för seminariet.

Innehåll

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar. Tidig diagnostik och insatta åtgärder medför betydande vinster vad gäller behandlingseffekter, sjukdomsutveckling och samsjuklighet.

Vårdförloppet beskriver hur tidig och korrekt diagnos säkerställs samt hur en strukturerad och personcentrerad behandling och uppföljning bör ske.
Seminariet delas upp i olika delar enligt följande program:

  1. Inledning
  2. Patientberättelse
  3. Vårdförloppet
  4. Frågestund

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdpersonal, professions- och patientföreningar, regioner, kommuner, myndigheter, kvalitetsregister samt nationella, regionala och lokala programområden.

Medverkande

Nationell arbetsgrupp (NAG) KOL

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras inom två veckor på den här sidan:

Vårdförlopp KOL

Läs vidare

Frågor

Ulrika Berg, processledare NAG KOL

ulrika.berg@skane.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.