14 december 2023 kl. 14.00-15.30

Vårdförlopp schizofreni

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för schizofreni.

Till seminariet

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig. Klicka på länken ovan vid tiden för mötet.

Innehåll

I juni 2023 slogs det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för förstagångsinjuknade i schizofreni ihop med vårdförloppet för fortsatt vård och stöd, till ett enda vårdförlopp. Detta digitaliserade och sammanslagna vårdförlopp för schizofreni kommer att presenteras. Vårdförloppet omfattar utredande och behandlande insatser inom vård och omsorg.

 1. Inledning
 2. Vilka är med i den nationella arbetsgruppen (NAG)?
 3. Vad är gruppens uppdrag och på vems uppdrag arbetar den?
 4. Varför tas det fram nya kunskapsstöd?
 5. Vilka kunskapsstöd finns?
 6. Vem berörs av vårdförloppet?
 7. Vad är nytt med vårdförloppet?
 8. På vilket sätt finns patientens/klientens perspektiv med?
 9. Hur följer vi upp vårdförloppet?
 10. Konsekvens- och kostnadsanalys
 11. Slutsatser: vad kan vi ta med oss? Vad händer framöver?

Målgrupp

Medarbetare inom psykosvård och inom kommunala verksamheter som möter personer med schizofreni eller liknande tillstånd.

Arrangör

Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni och nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa.

Medverkande

NAG schizofreni

Se i efterhand

Seminariet spelas in, textas och publiceras senast fyra veckor efteråt på den här sidan:

Vårdförlopp schizofreni

Läs vidare

Frågor

Gunnar In de Betou, processledare NAG schizofreni

gunnar.in.de.betou@aleris.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.