Publicerad 21 maj 2024

10 juni startar 1177 för vårdpersonal

Lars Rex VGR, Sofie Zetterström Inera, Ylva Anderzén Inera, Mats Bojestig Region Jönköpings län, Anna Strömblad Region Skåne

Lars Rex VGR, Sofie Zetterström Inera, Ylva Anderzén Inera, Mats Bojestig Region Jönköpings län, Anna Strömblad Region Skåne

Det blir en mjukstart för den nya tjänsten 1177 för vårdpersonal. Med innehåll som idag finns på webbplatsen nationellt kliniskt kunskapsstöd sker inga stora förändringar. Men fördelarna med att samla tjänster och kunskapsstöd för både invånare och vårdpersonal under varumärket 1177 är många.

För systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård innebär förändringen att de samlade nationella kunskapsstöden blir mer synliga och därmed även tillgängliga för användning. Transparensen underlättar även för patienter att bli en av flera experter kring sin egen vård. Den ökade uppmärksamheten kan samtidigt innebära olika utmaningar beroende på hur kunskapsstöden används i verksamheterna i landet.

Under konferensen Vitalis i Göteborg i maj diskuterade representanter från kunskapsstyrningen och Inera den kommande förändringen. Lars Rex, kirurg och medlem i kunskapsstyrningens styrelses beredningsgrupp från Västra götalandsregionen (VGR), sa bland annat:

– Det finns förstås vissa begränsningar eftersom kunskapsstöden som är cirka 400 till antalet inte täcker alla diagnosområden. Samtidigt är det inte en framkomlig väg att regionerna har tusentals olika egna riktlinjer. Exempelvis har vi i VGR ungefär 680 riktlinjer enbart för kardiologer.

Långsiktig inriktning mot en samlad vård- och omsorgsportal

Under våren har dialogmöten hållits för att diskutera och förankra en möjlig långsiktig inriktning där Ineras tjänster samlas under 1177 för vårdpersonal. Inera håller för tillfället i en förstudie som undersöker en lösning med så kallad ”single sign-on”.

– Målet är att underlätta för vård- och omsorgspersonal, att utveckla tjänsten så att fler kunskapsstöd och tjänster blir tillgängliga. Det viktigaste är nyttan för personalen, vilket i sin tur ger ökat värde för mötet med patienterna, berättar Ylva Andersén, områdeschef Inera.

Kommunikationsdirektör i Region Skåne, Anna Strömblad, säger att utvecklingen av landets kanske mest kända varumärke kommer att bidra till stora effekter och möjligheter:

– Vi påbörjar en gemensam resa i flera delar där 1177 på ett tydligare sätt kommer sammanföra invånare och vård- och omsorgspersonal. Invånare får större möjligheter att samskapa sin vård och hälsa, medarbetare får en ingång där olika resurser samlas. Detta samtidigt som vi inför nya vårdinformationssystem, där vi integrerar funktioner, för att bidra till ett bättre stöd för våra medarbetare.

Nationellt intresse från flera håll

Mats Bojestig, ordförande i styrelsen för kunskapsstyrning, menar att utvecklingen följer flera nationella beslut och utredningar. Inom kunskapsstyrningen arbetar man sedan flera år med ett partnerskap med myndigheter för att öka samarbetet:

– Inom partnerskapet finns ett stort intresse för att samla även myndigheters kunskapsstöd på 1177 för vårdpersonal så småningom. Det är ett välkänt faktum att vi har många kunskapsstöd och att de ofta orsakar dubbelarbete både för framtagande och mottagande. En samlad kunskapsstyrningskedja kräver också tydliga plattformar som är anpassade för målgruppen. Det är ju tillsammans som vi är framgångsrika!

Mer information om 1177 för vårdpersonal

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.