Publicerad 30 januari 2023

326 miljoner kronor till säker och jämlik vård

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023. Överenskommelsen omfattar insatser på fem olika områden som alla bidrar till en vård som är mer effektiv, har högre kvalitet och som innebär en bättre upplevelse för patienterna.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKR omfattar insatser på fem olika områden. De största satsningarna rör nationella kvalitetsregister och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Tillsammans omfattar de två insatserna 308 miljoner kronor. De övriga tre områdena är att förbättra antibiotikaanvändningen (tre miljoner kronor), strukturerade uppgifter om läkemedel för förbättrad patientsäkerhet (fem miljoner kronor) samt långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd (tio miljoner kronor).

Överenskommelse vårdförlopp 2023

Överenskommelse kvalitetsregister 2023

Hela överenskommelsen på skr.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård