Publicerad 6 juli 2023

Digitalisering gör det snabbare och enklare att hitta i vårdförloppen

Just nu pågår ett arbete med att digitalisera flera av kunskapsstöden hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Det innebär att pdf:erna försvinner och istället kommer bland annat vårdförloppen att visas i webbformat.

Digitaliseringen innebär att det kommer bli enklare att hitta i texterna. Till exempel kommer åtgärdstabellen i ett vårdförlopp att bli mer överskådlig och lättillgänglig.

– I det kliniska mötet vill man snabbt kunna hitta relevant information utan att behöva skrolla i ett långt dokument, så jag ser verkligen fram emot digitala lösningar som möjliggör detta, säger Nikolaos Pournaras, specialist i allmänmedicin på Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm.

I en första fas har vårdförloppen nedan digitaliserats och visas på nationelltklinisktkunskapsstod.se. Alla riktlinjer för ögonsjukdomar har också digitaliserats.

 • Epilepsi
 • Grav hörselnedsättning
 • Hjärtsvikt
 • Kognitiv svikt vid demens
 • Ländryggsbesvär
 • Matallergi, IgE-förmedlad
 • Obstruktiv sömnapné (OSA) hos vuxna
 • Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos barn
 • Osteoporos
 • Reumatoid artrit – etablerad
 • Reumatoid artrit (RA)
 • Schizofreni
 • Smärta – långvarig, hos vuxna
 • Svårläkta sår
 • Traumatisk hjärnskada (THS)
 • Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår

Fler vårdförlopp kommer att göras om till webbformat under hösten 2023.

Kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.