Publicerad 31 oktober 2022

Filmer till stöd för förbättringsarbete

Systemet för kunskapsstyrning har inspirerats av ett framgångsrikt kvalitetsarbete vid Intermountain Healthcare i Utah. Arbetet leddes av Dr. Brent James som för en tid sedan besökte Region Stockholm och föreläste om sina erfarenheter. Föreläsningen spelades in, är textad och uppdelad i olika avsnitt och kan ses i efterhand.

Föreläsningen riktar sig till alla som har en roll i uppföljning och utveckling av resultat i hälso- och sjukvården. Filmerna kan till exempel användas som underlag för dialogtillfällen i förbättringsgrupper, ledningsgrupper eller i kunskapsstyrningens nationella, regionala och lokala programområden.

Filmerna är på engelska och textade på svenska.

Se filmerna hos Vårdgivarguiden

Mer material om utveckling och förbättringskunskap

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård