Publicerad 29 april 2022

Förlängd anmälningstid för International Forum 2022

Sista dag för anmälan är den 4 maj. Deltagare från Sverige har rabatt på deltagaravgiften.

Den 20 – 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Anmälan till International Forum

Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, berättar om varför han ser fram emot konferensen och ”Camp Sweden”, som är den första konferensdagen som riktar sig till svenska deltagare.

Mats Bojestig om International Forum 2022

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård