Publicerad 14 november 2021

Fysiska och digitala möten inom Nationellt systemet för kunskapsstyrning

Det finns en generell rekommendation att begränsa antalet fysiska träffar under 2022 till två stycken för nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.

Många grupperingar inom det nationella systemet för kunskapsstyrning har noterat fördelarna med digitala möten. De kan ofta bli effektiva och möjliggör enkel närvaro om mötesdeltagare befinner sig på olika platser i landet. Samtidigt finns ibland behov av att träffas fysiskt vilket är möjligt nu när pandemins restriktioner har lättats. För nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är riktlinjen för 2022 att arrangera högst två fysiska möten under året, enligt beslut från styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning (SKS).

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård