Publicerad 20 december 2021

Inera tar över redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Från årsskiftet tar Inera över ansvaret från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet och processerna inom nationellt system för kunskapsstyrning fortsätter som tidigare.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) ägs av regionerna och är en gemensam infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra och distribuera kunskapsinnehåll. En utredning har föreslagit att vissa delar av uppdraget ska ligga hos Inera istället för hos stödfunktionen för kunskapsstyrning på SKR. Det ingår inte i SKR:s uppdrag att förvalta tjänster eller tekniska plattformar.

– Detta är ett viktigt och naturligt steg för att öka kvaliteten för det kliniska kunskapsstödet. Inera kan bidra med sin kunskap och erfarenhet med tekniskt kunnande och att samordna en nationell redaktion som de gör genom 1177 Vårdguiden. På så sätt blir det en samstämmighet i materialet som produceras. Inera har dessutom stor kunskap att serva och utveckla tekniska plattformar. Därför kommer de framöver också ha det ansvaret. SKR har sedan ett par år tillbaka regionernas uppdrag att hålla med stödfunktioner och sakkunniga i arbetet med kunskapsstyrning och det ska de fortsatt ha, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande i styrgrupp nationellt system för kunskapsstyrning.

De nationella rekommendationerna och regionernas tillägg i NKK är anpassade för användning i patientmötet. Innehållet utvecklas ständigt och nu finns cirka 350 rekommendationer för primärvården. Under 2022 ska en ny lösning utvecklas, där nationella programområden och arbetsgrupper kan sammanställa diagnos- och tillståndsspecifika rekommendationer för inte bara primärvård utan all sorts vård.

– Vi tar ett viktigt steg med ett större samarbete och tydliggörande kring vem som gör vad. Inera har kompetens och erfarenhet av att leda en nationell redaktion i och med att de länge har arbetat så med 1177 Vårdguiden. Inera har också erfarenhet av att ansvara för drift och utveckling av tekniska plattformar. Därför känns det här som ett mycket naturligt steg, säger Sophia Björk, samordnare vid den nationella stödfunktionen.

Framöver kommer det alltså att bli ett fortsatt tätt samarbete mellan SKR, Inera och experterna i arbetsgrupperna:

– För Inera är det ett hedersuppdrag att få leda redaktionen och ansvara för drift och utveckling av den tekniska plattformen. Vi ser också fram emot att fortsätta ett nära samarbete med stödfunktionen på SKR och regionernas programområden och arbetsgrupper. Det samarbetet är en förutsättning för att vi ska lyckas. Målet att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte var man än befinner sig i landet är en strak lysande ledstjärna, säger Anna Eklund, ny sektionschef för den nationella redaktionen.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård