Publicerad 1 oktober 2021

Introduktionsutbildning för patientföreträdare

Utbildningen är tänkt att introducera patientföreträdare till sina uppdrag i arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. I utbildningen ingår bland annat information om kunskapsstyrningssystemet, förväntningar, ansvar, jäv samt en ordlista.

Sylvia Määttä

Sylvia Määttä

Tanken är att nationella, regionala och lokala arbetsgrupper ska kunna använda hela eller delar av utbildningsmaterialet för att, tillsammans med patientföreträdare, gå igenom uppdraget som patientföreträdare i arbetsgruppen.

– Vi hoppas att utbildningen ska göra så att patientföreträdare har lättare att komma in i systemet, att det ska bli lättare för alla att förstå värdet med vad patientföreträdarna kan bidra med och också vad de kan ställa krav på. Tillsammans med de erfarenhetsutbyten för patientföreträdare som planeras att genomföras ett par gånger om året kan detta bli ett stöd för att förstå uppdraget, säger Sylvia Määttä vid den nationella stödfunktionen, som har tagit fram utbildningsmaterialet.

Utvärdering visade på behov av introduktion

Utbildningen togs fram eftersom det har blivit tydligt att patientföreträdare ofta kan saknar tillräcklig information för att förstå sitt uppdrag. I en utvärdering av rutinen för patientmedverkan menade patient- och närståendeföreträdare att de skulle vilja ha mer information om vad som krävs av dem och vilka rimliga förväntningar de kan ha på uppdraget. De uttryckte också behov av att bättre förstå språket som används inom systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

– Inom kunskapsstyrningen används många interna ord och förkortningar som patientföreträdare inte förstår, som NAG och NPO. Det kan kännas obekvämt att fråga vad orden betyder, eller som en patientföreträdare uttryckte det: ”Jag frågar inte vad förkortningen betyder för man vill ju inte känna sig dum”. Därför har vi inkluderat en ordlista i utbildningen, som förklarar de ord och förkortningar vi använder, säger Sylvia Määttä.

Till introduktionsutbildningen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård