Publicerad 14 december 2021

Kunskapsstyrningen brobyggare för tandvården

Tandläkare

Tandvård och munhälsa är en viktig del av flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Systemet för kunskapsstyrning har underlättat samarbete och förenklat spridning av kunskapsstöd för tandvård.

Tack vare den samarbetsstruktur som systemet för kunskapsstyrning erbjuder har tandvård lyckats nå ut till hälso- och sjukvården på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det menar Gunnel Håkansson, ordförande i Nationellt programområde (NPO) tandvård.

Gunnel Håkansson

Gunnel Håkansson

– Kunskapsstyrningen gör att det blir lättare få ut kunskapsstöd inom tandvård. Genom att NPO tandvård är med i remissförfarandet av kunskapsstöd kan vi säkerställa att tandvård och munhälsa kommer med inom de sjukdomsområden där det är relevant. Kunskapsstyrningen ger oss rutiner och systematik och det är det som får saker att hända, inte enskilda eldsjälar, säger Gunnel Håkansson.

Vårdförloppen öppnar dörrar

I flera av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen är tandvård och munhälsa en viktig del, till exempel vid kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom, stroke och TIA , schizofreni och osteoporos. I och med att tandvård ingår i ett vårdförlopp sker vissa rutiner och åtgärder med automatik; en gapanalys identifierar eventuella brister i behandling och åtgärder. Det finns också en färdig organisation och struktur med programområden på olika nivåer, som underlättar spridning ut till verksamheter inom hälso- och sjukvården.

– Det är främst vid införandet av vårdförloppen vi ser de stora vinsterna. Införandet drar igång en process som gör att vi får bra samarbete mellan tandvården och hälso- och sjukvården. Vårdförloppen sätter in tandvården i ett sammanhang, där till exempel demens och risken för en försämrad munhälsa blir tydlig, säger Gunnel Håkansson.

NPO tandvård har tillsatt ett flertal nationella arbetsgrupper (NAG) där kunskapsluckor har identifierats. Det finns arbetsgrupper för att skapa ett implantatregister, ta fram ett enkelt klassificeringssystem för dental erosion och en permanent NAG för äldres munhälsa och tandvårdens läkemedel. I just dental erosion finns koppling till ett vårdförlopp menar Gunnel Håkansson.

– Erosionsskador på tänderna bland unga är ett viktigt område och vi arbetar nu med att ta fram ett enkelt klassificeringssystem. Dental erosion är ett livsstilsproblem och här ser vi en klar koppling till vårdförloppet levnadsvanor som är under framtagande, säger Gunnel Håkansson.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård