Publicerad 26 maj 2021

Kunskapsstyrning viktigt tema på internationell konferens i Sverige 2022

Nästa år återkommer den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare till Sverige och Göteborg, den 30 mars till 1 april.

Innehållet i konferensen tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar och vägvinnande angreppssätt för att möta dessa. Konferensen är en mötesplats för patienter, experter, forskare och personal från vård och omsorg.

– Kunskapsstyrning och digitala stöd är ett aktuellt tema över hela Europa, och här finns säkerligen mycket vi vill lyfta fram från svensk sida, med tanke på det gedigna arbete kring kunskapsstyrning som pågår både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och ordförande i den svenska programgruppen inför konferensen.

Konferensen arrangerades första gången 1996 och innehåller återkommande internationella teman:

  • Quality Cost Value – kvalitet, kostnader och värde
  • Safety – tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care – person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health – hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership – utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods – förbättringsmetoder

Svenskt tema är "Together We Create Tomorrow Today". Där finns det möjligheter att visa hur Sverige jobbar med en annan viktig del i utveckling och omställning.

– Det som är mycket aktuellt är co-production, det vill säga samskapande vård. Det är även aktuellt med patientinflytande och hur kompetens kan tillhandahållas nära. Alltså att ta tillvara patientens eller brukarens kompetens i den närmiljö som hon befinner sig i för att förbättra servicen, säger Göran Henriks.

Skicka in förslag

Från 22 juni är det möjligt för personer och verksamheter i Sverige och utomlands att skicka in förslag till presentationer och föreläsningar. Mer information om detta kommer, bland annat på den svenska webbsidan för konferensen på skr.se.

Upplägget för konferensen är att den första dagen, 30 mars, ger utrymme för temabetonade program eller nätverksmöten.

– Det finns ett stort intresse från regionernas sida att arrangera ett program kring nära vård, mental hälsa och kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Även Nationella kvalitetsregister har planer för medverkan på olika sätt. Jag skulle säga att konferensdagarna är ett utmärkt tillfälle att förlägga nätverksmöten eller temakonferenser och samtidigt kunna ta del av ett all den kunskap som presenteras under själva konferensdagarna, säger Göran Henriks.

Konferensen brukar locka omkring 3000 besökare från ett 70-tal länder. Pandemin har gjort att årets tre konferenser blir helt digitala, men siktet är i nuläget inställt på en fysisk konferens 2022. Beslut om formatet tas senare i år.

Senast Sverige arrangerade konferensen var 2016, även då i Göteborg. Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal. Svenska arrangörer är Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Kronoberg samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård