Publicerad 19 juni 2023

Ländryggsbesvär blir vårdförlopp

Ländryggsbesvär hos vuxna har nu blivit ett godkänt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Besvär i ländryggen är en av de vanligaste orsakerna till att söka vård och besvären ökar med åldern. De regionala skillnaderna i vården är stora.

Den höga förekomsten av ländryggsbesvär innebär en stor samhällsekonomisk börda och innefattar såväl direkta sjukvårdkostnader som indirekta samhällskostnader.

Vårdförloppet ländryggsbesvär omfattar åtgärder från att en vuxen patient kontaktar vården på grund av besvär som misstänks komma från ländryggen, till dess att patienten klarar sig med egenvård eller övergår till akutvård, specialiserad vård eller annat vårdförlopp.

För att kunna erbjuda vård enligt vårdförloppet behöver det finnas vårdpersonal som har kunskap om området och kan möta patientens behov.

– Professioner ska vid behov kunna ha ett nära samarbete, vilket det idag inte alltid finns förutsättningar för. Alla regioner har heller inte samma tillgång till multiprofessionella team och det kommer att behövas fortbildning inom ryggsmärta, säger Allan Abbott, professor i fysioterapi vid Linköpings universitet samt ordförande i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppen blir digitaliserade

Vårdförloppet finns nu i digitalt format på nationelltklinisktkunskapsstod.se, vilket innebär att det blir enklare att söka och få en överblick av innehållet. Flera andra vårdförlopp har nu även publicerats i digitalt format istället för i pdf-format. Målet är att alla vårdförlopp ska publiceras i digitalt format under året.

OBS! Vårdförloppet publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd den 22 juni.

Vårdförlopp ländryggsbesvär

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.