Publicerad 20 juni 2023

Mats Bojestig: allting kan alltid förbättras

Mats Bojestig, ordförande i styrelsen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, skriver om resultat av samarbete och hur systemet bidrar till att förbättra både kvalitet och arbetssätt.

Mats Bojestig

Mats Bojestig

Efter samverkan och beslut från både styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och Ineras styrgrupp kommer de kliniska kunskapsstöden att flytta. Innehållet på nationelltklinisktkunskapsstod.se migreras under 2024 för att bli en separat del av 1177.se. Webbplatsen kommer att delas upp i två delar, en för invånare och en för vårdpersonal. Namnbytet ger ökade möjligheter till samordning och förenkling av det kliniska vårdmötet.

Gemensamt och konstant lärande

Under våren har systemet för kunskapsstyrning förekommit i olika artiklar med både ris och ros. Men egentligen är det rätt så givet att det finns klara fördelar att vi tar fram kunskapsstöd tillsammans för hela landet istället för på varje ort, vilket har lett till hundratals riktlinjer om samma sak i landet. Om dubbelarbete i regionerna minskar, om fler kan fokusera på dem vi är till för, ökar vi också möjligheterna att frigöra tid för vårdpersonal och därmed vårdplatser.

Partnerskap, digitalisering och ökat samarbete

Den här typen av system kommer alltid att ifrågasättas och utmanas, men det är också en del av processen för att kunna bli bättre. I och med regionernas beslut om utvecklingsplan för de kommande fem åren så finns goda förutsättningar för gemensam utveckling och lärande. Samverkan med kommuner, patientföreningar, professionsföreningar och myndigheter utvecklas ständigt och går framåt.

Inom partnerskapet med myndigheter arbetar vi just nu med att utveckla en modell för samarbete genom en gemensam sammanhållen kunskapsstyrningskedja. Hur kan vi maximera vår samverkan och arbeta på ett smart sätt där delarna skapar gemensam framgång? Ett exempel är kunskapsstödet för provocerad vulvodyni. Det är ett pilotprojekt och samarbete mellan systemet för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen, där nationella riktlinjer har anpassats till vårdmötet tillsammans med nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning.

Verktyg för införande och uppföljning

På Vården i siffror pågår arbete med att förenkla uppföljning genom webbaserade rapporter som guidar besökaren. Nationellt programområde för hud- och könssjukdomar är först ut av flera programområden med att beskriva värdefulla processer och samspelet med kvalitetsregister. Gemensamma kunskapsstöd förbygger diagnostiska fel och därmed patientskador.

Systemets effektivitet visas också i att allt fler programområden går samman där det behövs och synergier kan skapas. Nationellt programområde hud- och könssjukdomar har även tagit fram ett stöd för införande av vårdförlopp för svårläkta sår. Detta har gjorts tillsammans med närliggande diagnosområden. Med hela systemet som grund och kloka lokala kliniska val tillsammans med patienten fortsätter arbetet mot en god, nära och jämlik vård av hög kvalitet. Med önskan om välförtjänt vila och en skön sommar!

 

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.