Publicerad 27 september 2021

Mats Bojestig: krönika

Bästa möjliga vård och hälsa är vårt övergripande mål.

Mats Bojestig

Mats Bojestig

Arbetet inom nationellt system för kunskapsstyrning utvecklas mer och mer. Nyligen skickades flertalet remisser på kunskapsstöd ut till landets regioner, partner och patientföreningar. Detta samtidigt som införande av redan beslutade kunskapsstöd pågår i samtliga regioner och en mängd avslutade remissomgångar är under bearbetning av programområden och arbetsgrupper. Det är imponerande i sig under ett år som även detta inneburit stora utmaningar och påfrestningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Vårt övergripande mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienter och medarbetare att tillsammans åstadkomma den bästa vården, något vi bara kan uppnå om vi arbetar just tillsammans. Om såväl medarbetare på vårdcentralen som patienter och övriga inblandade ska kunna hitta rätt information och underlag, krävs samarbete. Utvecklingen av strukturerad vårdinformation är fundamentet i kunskapsstyrningssystemet och kan bidra till att vi närmar oss visionen om en jämlik vård. Plattformen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har uppdaterats med rekommendationer och väntar omfattande utveckling mot flera målgrupper under kommande år. Vi samarbetar nationellt för att ge goda förutsättningar lokalt där värdet skapas.

Att patienten är medskapare i sin hälso- och sjukvård är även det en förutsättning för hållbar och effektiv utveckling. Patientrepresentanter bör ingå i utvecklingen, därför finns nu ett uppdaterat stöd till dem som ska ingå i arbetsgrupper.

Nu hjälps vi alla åt.


Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för Nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård