Publicerad 14 juni 2022

Mats Bojestig: utveckling och samarbete går hand i hand

Utvecklingen går framåt! Efter ett gediget arbete med en långsiktig utvecklingsplan, rekommenderas nu regionerna att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.

Mats Bojestig

Mats Bojestig

Rekommendationen innefattar bland annat att fokus under kommande år ska ligga på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap utifrån lokal analys, samt på uppföljning av resultat, oönskade variationer och effektivitet i användningen av befintliga resurser. Patientmedverkan och att fortsatt utveckla samspelet med kommuner samt stat för ett sammanhållet gemensamt kunskapsstyrningssystem är ytterligare fokusområden.

Rekommendationen och allt arbete bakom är ett kvitto på att vi är många som ser möjligheterna i vad vi kan skapa när vi samarbetar kring dessa viktiga frågor. Att det fungerar vet vi redan, nationella kunskapsstöd införs och används i patientmöten för att säkra bästa tillgängliga kunskap, även om vi har en bit kvar.

Patientmedverkan för hållbar framtid

Patient- och närståendemedverkan är central för fortsatt utveckling såväl för systemet för kunskapsstyrning som för svensk hälso- och sjukvård. För att vi verkligen ska märka effekten av nationella samarbeten behöver patientperspektivet på riktigt genomsyra våra verksamheter, på alla sätt. Delaktighet och medskapande är nödvändigt på flera sätt, att ta tillvara på den viljan och kraften är den enda hållbara vägen framåt.

Inom partnerskapet med myndigheter arbetar vi med att förbättra gemensamma arbetssätt och bli mer tydliga. Det är ytterligare ett exempel på att vi är många som vill utveckla och närma oss visionen om en god vård för alla, där bästa tillgängliga kunskap är samlad och lättillgänglig.

Tillsammans med patient- och professionsföreningar, kommuner och andra aktörer fortsätter vi arbetet framåt. Snart får flera av oss tillfälle att träffas igen under International Forum i Göteborg, efter en lång tid av inställda sammankomster. Där fortsätter samtalen och jag ser mycket fram emot det.

Glad sommar!


Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård