Publicerad 28 oktober 2022

NPO äldres hälsa byter namn

Nytt namn blir Nationellt programområde äldres hälsa och palliativ vård. Den palliativa vården omfattar människor oavsett ålder.

Syftet med namnändringen är att förtydliga att palliativ vård ingår i programområdets arbete, samt att lyfta kunskapsområdet palliativ vård och dess organisering. Den palliativa vården omfattar alla personer med palliativa vårdbehov oavsett ålder, även barn. En god palliativ vård ska komma alla till del oavsett sjukdom och vårdform.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård