Publicerad 20 december 2022

NPO barn och ungdomars hälsa justerar sitt namn

Nationellt programområde (NPO) barn och ungdomars hälsa lägger till bokstaven s. Barn och ungdomars hälsa blir barns och ungdomars hälsa. Det är mer korrekt.

Barn och ungdomars hälsa kan feltolkas som att det nationella programområdet arbetar för ungdomars hälsa samt barn i allmänhet. Det nya namnet är grammatiskt mer korrekt, då det handlar om både barns och ungdomars hälsa.

NPO barns och ungdomars hälsa

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård