Publicerad 2 februari 2022

Nya kunskapsstöd för ögonsjukvården

Tre nya riktlinjer för områden inom ögonsjukvården som tidigare saknats har tagits fram. De gäller katarakt, diagnos och uppföljning vid icke arteritisk anterior ischemisk optikusneuropati (NAION) samt periorbital nekrotiserande fasciit.

Riktlinjerna syftar till att minska skillnaderna i vård, behandling och resultat, nationellt och regionalt, för att patienter ska få en mer jämlik ögonsjukvård. De utgör verktyg för vårdgivare i arbetet med verksamhetsutveckling, uppföljning och analys av behandlingsresultat. Riktlinjerna är utvecklade av nationella arbetsgrupper på uppdrag av nationellt programområde ögonsjukdomar.

Riktlinje för katarakt

Patienter med sjukdomar i linsen är en av de största grupperna inom ögonsjukvården. Det genomförs cirka 130 000 kataraktoperationer varje år i Sverige, mer än 60 procent vid privata kliniker. Skillnader som har identifierats mellan olika kliniker och regioner gäller bland annat operationsindikationer, volymer och väntetider. Den nya riktlinjen bygger på nationella och internationella rekommendationer.

Riktlinje för diagnos och uppföljning vid icke arteritisk anterior ischemisk optikusneuropati (NAION)

NAION är en småkärlssjukdom som påverkar den främre delen av synnerven och den drabbar 2–10 av 100 000 invånare per år. Sjukdomen kännetecknas av plötslig, smärtfri synnedsättning på det drabbade ögat och kan leda till att synnerven förtvinar och ge permanent synskada. Vid NAION samarbetar flera olika vårdgivare kring patienten, såväl ögonspecialist som allmänmedicin. Riktlinjen baseras delvis på kunskapsstöd som utarbetats regionalt, nationellt eller internationellt och som har utvärderats enligt bedömningsinstrumentet AGREE II.

Riktlinje för periorbital nekrotiserande fasciit

Nekrotiserande fasciit (NF) är en snabbt framskridande bakteriell infektion som kan förstöra hud och underliggande vävnad. Diagnosen är mycket ovanlig, cirka 10 personer får den per år i Sverige. Det krävs akut handläggning med avancerad vård av ögonplastikkirurg, infektionsläkare, anestesiolog och ibland även öron-, näs- och halsspecialist eller plastikkirurg. Intensivvårdens resurser behövs liksom tillgång till operationsmöjligheter i narkos. Riktlinjer för behandling av ögonnära nekrotiserande fasciit har tidigare endast funnits på vissa ögonkliniker.

Alla riktlinjer hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial till riktlinjerna

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård