Publicerad 31 maj 2021

Nya nationella vårdprogram för skivepitelcancer och merkelcellscancer

Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Merkelcellscancer är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård