Publicerad 4 februari 2022

Ny nationell arbetsgrupp stöttar i arbetet med primärvårdsrekommendationer

Nu finns en ny nationell arbetsgrupp, NAG kunskapsstöd primärvård, med syfte att stötta alla arbetsgrupper som har uppdrag att ansvara för befintliga primärvårdsrekommendationer. Det finns idag cirka 350 primärvårdsrekommendationer. Dessa finns på nationelltklinisktkunskapsstod.se eller via regional integrerad lösning.

Johanna Cederholm

Johanna Cederholm

– Primärvårdsrekommendationerna används dagligen av många medarbetare. Texterna är korta och välstrukturerade, därför är det enkelt att snabbt hitta stöd när man utreder eller behandlar en patient, säger Johanna Cederholm, specialist i allmänmedicin och ordförande i arbetsgruppen.

Eftersom varje nationellt programområde ansvarar för att uppdatera de befintliga primärvårdsrekommendationerna så har Nationella primärvårdsrådet (NPR) startat en arbetsgrupp som ska ge stöd i detta arbete. Arbetsgruppen kan också hjälpa till när nationella programområden tar fram nya kunskapsstöd.

– Vårt uppdrag är att säkerställa primärvårdsperspektivet och att innehållet är relevant för användaren, säger Johanna Cederholm.

NAG kunskapsstöd primärvård ska utgöra en samlad allmänmedicinsk resurs för programområdenas egna arbetsgrupper för kunskapsstöd, i deras uppdrag att förvalta och revidera primärvårdsrekommendationer. NAG kunskapsstöd primärvård kommer också att vara en del i den interna remissrundan för nya kunskapsstöd, innan de skickas på extern remiss, för att säkerställa primärvårdsperspektivet.

– Vi är gärna bollplank och ser fram emot ett gott samarbete med nationella programområden och arbetsgrupper, säger Johanna Cederholm.

Nationell arbetsgrupp kunskapsstöd primärvård

Nationellt primärvårdsråd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård