Publicerad 16 september 2022

Ny visningsvy för Nationellt kliniskt kunskapsstöd fördröjd

Lanseringen av ny visningsvy för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd har blivit fördröjd till slutet av mars. Det beror på byte av leverantör för drift hos Inera.

Den ursprungliga planen var lansering av ny visningsyta till Nationellt kliniskt kunskapsstöd under hösten 2022. Lanseringen är nu istället planerad till slutet av mars 2023. Anledningen är att Inera ska genomföra en omfattande driftsmigrering; alla tekniska miljöer behöver flyttas till en ny leverantör. Bytet av leverantör kommer att ge hög säkerhet, tillgänglighet och kvalitet på kort och lång sikt.

Den sedan tidigare planerade migreringen i höst av innehåll från nuvarande till nytt publiceringsverktyg blir också framflyttad till efter årsskiftet. På så sätt undviks risk för inaktuellt innehåll och dubbelarbete i två olika tekniska miljöer. De regioner som använder sig av teknisk informationsöverföring via API får snart nya migreringsplaner.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård