Publicerad 13 december 2022

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn blir vårdförlopp

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn (OSDB) är godkänt som nytt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. OSDB förekommer hos tio procent av alla barn. Vårdförloppet ska öka kunskapen och framförallt ge primärvården förutsättningar att identifiera OSDB.

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn, ofta benämnt OSDB efter engelska namnet Obstructive sleep disordered breathing, är ett potentiellt allvarligt tillstånd som orsakas av trängsel i övre luftvägen under sömn. OSDB förekommer hos drygt tio procent av alla barn, även om många fall klaras av med enklare behandling. Det är vanligast bland förskolebarn, men förekommer även hos äldre barn. Överviktiga och barn med flera sjukdomsdiagnoser löper större risk för OSDB.

Stor variation i regionerna

Danielle Friberg

Danielle Friberg

Tidig upptäckt och diagnostik, till exempel med nattlig andningsregistrering, är avgörande för att minska risken för komplikationer. I dagsläget varierar det stort mellan olika regioner när det gäller tid till första besök i den specialiserade vården och till kirurgi. Vårdförloppet omfattar barn från 18 månader till och med 17 år. Det inleds vid misstanke om OSDB och avslutas när symtomen har förbättrats och inte återkommit inom ett år efter behandling.

– Några av de viktiga målen med vårdförloppet är att förbättra kunskapen om OSDB. Det är särskilt viktigt att primärvården ges förutsättningar att identifiera OSDB, men det handlar också om att underlätta för den specialiserade vården att få tillgång till exempelvis nattlig andningsregistrering, säger Danielle Friberg, ordförande i den nationella arbetsgruppen för vårdförloppet och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Arbetet med att införa vårdförloppet kommer nu att påbörjas i regionerna.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård