Publicerad 7 mars 2022

Partnerskap med myndigheter utvecklar samarbete

Med fokus på ökat samspel, uppföljning och analys, digitalisering av kunskapsstöd och patientinvolvering fortsätter partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att utveckla samarbetet.

För att bästa möjliga kunskap ska kunna användas i varje patientmöte krävs samarbete inom många områden och sammanhang. Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är ett samarbete med flera myndigheterna anslutna till Rådet för styrning med kunskap, en modell för långsiktig samverkan i kunskapsstyrningsfrågor.

Rådet för styrning med kunskap hos Socialstyrelsen

Information om partnerskapet och vilka myndigheter som ingår i det

En uppföljning bland processledare i programområden och samverkansgrupper samt kontaktpersoner på myndigheter visade att samarbete pågår inom de flesta av kunskapsstyrningens områden. Exempel på framgångsrika samarbeten rör hanteringen av pandemin och kunskapsutbyte generellt. Samtidigt framgår det att förväntningar på resultat, rollfördelning och mandat kan vara otydligt.

Gemensamt ansvar

Enligt ledamöter i styrgrupp och taktisk samordningsgrupp för partnerskapet har det förts fruktbara dialoger bland annat om behov av att tydliggöra hur nationella kunskapsstöd hänger samman. När det gäller genomslag, samordning och användning av kunskapsstöd finns ett gemensamt ansvar där kedjor eller strukturer kan behöva utvecklas.

Samspel och uppföljning bland fokusområden

Under 2022 har partnerskapet fyra fokusområden:

  • Uppföljning och analys
  • Samspelet kunskapsstödsproduktionen
  • Digitalisering av kunskapsstöd
  • Patientinvolvering

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård