Publicerad 29 april 2024

Patientens kunskapsstöd fortsätter att utvecklas

Fler e-tjänster och anpassad information på 1177 stödjer personer med reumatism och sparar tid för sjuksköterskorna på reumatologmottagningen i Region Jönköpings län. Pilotprojektet med patientens kunskapsstöd innehåller flera delar.

Sydöstra sjukvårdsregionens pilotprojekt för att utveckla patientens kunskapsstöd har gått in på sitt andra år. I höst ska projektet rapportera lärdomar och underlag till en generell nationell modell.

Emma Asp Rehn är vårdenhetschef på reumatologmottagningen i Jönköping. Hon sammanfattar erfarenheterna av arbetet hittills i några få råd:

– Ta hjälp av patienterna för att identifiera vilken information de behöver och hur de vill ha den. Ta vara på nationell kunskap istället för att producera eget. Digitalisera och se till att ni har ingångar och tjänster som motsvarar patienternas behov.

Sjukvårdsregionens pilotprojekt innehåller även tester med dokumenterad överenskommelse i Region Kalmar län och Region Östergötland.

Läs mer om utvecklingen av patientens kunskapsstöd i Sydöstra sjukvårdsregionen på deras webbplats eller ta del av föredrag på den nationella konferensen Vitalis i Göteborg 15 maj.

Patientens kunskapsstöd – Sydöstra sjukvårdsregionen kraftsamlar inom reumatoid artrit

Vitalis: Arbetet med patientens kunskapsstöd i Sydöstra sjukvårdsregionen

Patientens kunskapsstöd för cancer finns nu även för barn

Motsvarande kunskapsstöd för patienter med cancer finns sedan tidigare genom Min vårdplan cancer på 1177. I Min vårdplan kan patienten ta del av patientinformation, kommunicera med vården och nå sina bokade tider och andra verktyg i 1177. Den behandlande kliniken väljer vilken information som visas upp utifrån patientens diagnos, aktuella behandling och livssituation.

Ungefär 40 000 patienter har hittills fått en Min vårdplan. Vid en utvärdering år 2023 svarade patienterna att Min vårdplan ger ökad kunskap, ökad trygghet och ökat inflytande. Den senaste utvecklingen är information särskilt anpassad till barn.

Mer information om Min vårdplan finns på Regionala cancercentrums webbplats. Hål också utkik efter den nationella samordnarens föreläsning på Vitalis och månadsvisa digitala användarträffar.

Min vårdplan i cancervården, RCC (cancercentrum.se)

Min vårdplan cancer – så arbetar vi för ökad jämlikhet, kvalitet och personcentrering i cancervården, Vitalis 2024 (invitepeople.com)

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.